Oude Leede

Home > Links > Natuur en milieu

Links

Natuur en milieu

Groen-Blauwe Slinger
Website van de provincie Zuid-Holland over de Groen-Blauwe Slinger
St. Zuid-Hollands Landschap
Website van Stichting het Zuid-Hollands Landschap
Groenservice Zuid-Holland
Website van Groenservice Zuid-Holland. GZH levert advies over inrichting, ontwikkeling en beheer van recreatie- en natuurgebieden. Daarnaast verzorgt GZH de inrichting en het beheer van recreatiegebieden en onderhoudt deze gebieden.
Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker
Zet zich in voor de bescherming van gebieden met natuurlijke en landschappelijke waarden in Pijnacker.
Stichting Natuur- en Milieuwacht
De Stichting Natuur- en Milieuwacht maakt zich hard voor het behoud van het cultuurhistorische weidegebied Bergboezem in Lansingerland. Daarbij gesterkt door omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden. Op deze website vindt u achtergrondinformatie over de bergboezem en worden de argumenten van de Stichting Natuur- en Milieuwacht tegen deze plannen geformuleerd.
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland
De KNNV afdeling Delfland is de natuurvereniging voor Delfland. De KNNV maakt mensen enthousiast voor de 3 N's: natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag).
Vogelwacht Delft en Omstreken
De Vogelwacht "Delft en Omstreken" werd in oktober 1962 opgericht door een kleine club van enthousiaste Delftse vogelaars. Belangrijke drijfveren waren toen onder meer een noodzakelijke en efficiƫnte wintervoeding in de strenge winter van 1962-1963 en de behoefte aan inventarisaties, om de veranderingen in de broedvogelstand in kaart te brengen. Ook toen gold dat al als een belangrijk instrument om verstoringen of bedreigende veranderingen in diverse stadsparken aan de kaak te stellen. Al snel werden de activiteiten uitgebreid met inventarisaties van trekvogels en wintergasten, excursies en cursussen voor beginnende of meer geoefende vogelaars. Het behouden van landschappen en terreinen voor een soortenrijke vogelbevolking in Delft en omstreken is al 50 jaar lang een van onze hoofddoelstellingen en vormt nog steeds een belangrijke basis voor een groot deel van onze activiteiten.
Stuur mail over deze website naar: webmaster@oudeleede.nl