Oude Leede

Home > Foto's > 2014

Foto's

2014

Logo kidsclub (april 2015)
Najaarsbijeenkomst 29 oktober 2014 (november 2014)
Tijdens deze zeer druk bezochte bijeenkomst is door Remco Streekstra, wijkagent Westland/wijkteam co├Ârdinator en Frans v.d. Bos, cirkelhoofd gesproken over het functioneren van belcircels als buurtpreventie systeem. Willem Jan van Liere van Hoogheemraadschap Delfland en Ronald Gubbens, gemeente Pijnacker gaven een toelichting op de werkzaamheden en ontwikkelingen in de Ruyven-Zuidpolder. Boudewijn van Ardenne (Tauw bv) was aanwezig om vragen over het fietspad dat de Onderweg met Polderweg te beantwoorden. Voorts werd de minibieb Oude Leede officieel onthuld.
Voorjaarsbijeenkomst 16 april 2014 (mei 2014)
De Stichting Kabeltelevisie Pijnacker (SKP) was uitgenodigd om mogelijkheden van glasvezelkabel via het drukriool toe te lichten. Matthijs Beke zette de laatste stand van zaken over de Ruimte voor Ruimte uiteen. Vertegenwoordigers van het Hoogheemraadschap Delfland vertelden over de waterstaatkundige werken die uitgevoerd worden in en rond Oude Leede. Hans Zweekhorst, secretaris van de , liet aan de hand van foto's zien welke vogels in het gebied te zien zijn. Bestuursverkiezing: Marleen van den Berg en Ron Soeterbroek waren als aftredende bestuursleden, niet meer herkiesbaar en zijn opgevolgd door Corina van der Ende en Kees Harteveld. In het verslag van de bijeenkomst leest u meer hierover.
Slotsymposium Ruimte voor Ruimte 14 februari 2014 (februari 2014)
Twee projecten Ruimte voor ruimte, Lint Oude Leede en Katwijkerbuurt, in de gemeente Pijancker-Nootdorp zijn bijna afgerond. Tijdens het slotsymposium Ruimte voor ruimte op 14 februari vierde de gemeente dit moment. Ook stond zij stil bij de ruimtelijke kwaliteit die met de regeling is behaald. Diverse sprekers belichtten de regeling vanuit verschillende invalshoeken: van de oorspronkelijke bedoeling van de provincie tot aan het sturen op kwaliteit met bijvoorbeeld een inspiratieboek aan het einde van het proces.
Stuur mail over deze website naar: webmaster@oudeleede.nl