Oude Leede

Home > Foto's > 2013

Foto's

2013

Najaarsbijeenkomst 16 oktober 2013 (oktober 2013)
Tijdens deze bijeenkomst heeft de heer Perrels van de Stichting Kabeltelevisie Pijnacker (SKP) de stand van zaken van de (on)mogelijkheden om glasvezelkabel aan te leggen toegelicht. Else Boutkan van Energiek Pijnacker-Nootdorp heeft gesproken over maatregelen om het energiegebruik terug te dringen en tot slot heeft Cees van der Ende een presentatie gegeven over het gebruik van de AED en de opzet van Hartveilig wonen. In het verslag van de bijeenkomst leest u meer hierover.
Informatieborden afbeeldingen (april 2013)
Zaterdag 23 maart 2013 zijn de nieuwe informatieborden over Oude Leede officieel onthuld. Dat gebeurde op de brug voor het Oude Laarsje. Met het wegtrekken van de BOL-vlag door wethouder Jaap van Staalduine, die werd bijgestaan door leden van de werkgroep, werd bord 3 ' De schoolgebouwen' onthuld. Circa 50 belangstellenden trotseerden het gure weer en ondersteunden met luid vingerfietsbel gerinkel de onthulling. Zie onderstaande fotorapportage van Cok van den Berg voor een impressie van deze gebeurtenis.
Stuur mail over deze website naar: webmaster@oudeleede.nl