Oude Leede

Home > Foto's > 2011

Foto's

2011

Najaarsbijeenkomst 2 november 2011 (november 2011)
Tijdens de bijeenkomst van 2 november 2011 is een korte toelichting gegeven door wethouder Van Staalduine op de stand van zaken t.a.v. de mogelijke afsluiting van de N470-rotonde bij Oude Leede en over de Ruimte voor Ruimte regeling. Er is een boekje gemaakt waarin interviews zijn opgenomen met deelnemers. Een exemplaar hiervan is tijdens de vergadering aangeboden aan de voorzitter en de deelnemers. Daarnaast heeft Matthijs Beke gesproken over de stand van zaken t.a.v. de ontwikkeling van het gebied Bijdorp de Hoek (gelegen tussen de Ackerdijk en de Molendijk. besproken. De avond werd afgesloten door Jan Wentelaar met een schitterende fotopresentatie over Pijnacker. Lees op deze site ook een verslag van de bijeenkomst. De foto's zijn gemaakt door www.cokvandenberg.nl
Wijkbijeenkomst 28 juni 2011 (juni 2011)
Op dinsdag 28 juni 2011 vond een, door de gemeente Pijnacker Nootdorp georganiseerde, buurtbijeenkomst plaats in Het Oude Laarsje. Peter van der Sman, wijkmanager Delfgauw/Oude Leede, heeft een toelichting gegeven over het wijkgericht werken. Tevens is de uitslag van het onlangs gehouden leefbaarheidsonderzoek besproken. Zie ook de samenvatting van deze bijeenkomst.
Voorjaarsbijeenkomst 2011 (juni 2011)
Op 20 april 2011 kwam wethouders José van Egmond meer vertellen over een mogelijke wijziging van de rotonde Oude Leede van de N470. Zij werd bijgestaan door ambtenaren Marieke van der Heijden en de heer J. van Zoomeren. Er vinden bestuursverkiezingen plaats en het secretarieel en financieel jaarverslag worden besproken. Lees op deze site ook een verslag van de bijeenkomst. De foto's zijn gemaakt door www.cokvandenberg.nl
Stuur mail over deze website naar: webmaster@oudeleede.nl