Oude Leede

Home > Bewonersvereniging > Notulen en vergaderingen

Bewonersvereniging

Notulen en vergaderingen

Uitslag Internet Enquete 2017 (november 2017)
Resultaten enquete upgrade internet Oude Leede 2017
 
Verslag najaar bijeenkomst d.d. 8 november 2017 (november 2017)
 
Verslag voorjaarsbijeenkomst 19 april 2017 (juli 2017)
Verslag van de voorjaarsbijeenkomst d.d. 19 april 2017
 
Verslag (concept) Najaarsbijeenkomst d.d. 2 november 2016 (november 2016)
Tijdens de drukbezochte najaarsvergadering waren er weer veel leden. Deze avond kwamen weer voldoende interessante onderwerpen aan bod: - Ontwikkelingen Ruyven-Zuidpolder - Plan Ruimte voor ruimte, akkoord Slingerland - Ontwikkelingen sneller Internet in Oude Leede via straalzender KPN - Bestuurszaken, waarbij Giel Swager werd benoemd tot secretaris van de BOL
 
Verslag voorjaarsbijeenkomst d.d. 20 april 2016 (april 2016)
Er waren veel leden die wilde horen wat KPN te melden had over sneller internet in de Oude Leede. De heer Kommer kwam met goed nieuws, er kan een pilot gestart worden met van een Straalverbinding van de straalzender in Berkel naar het verdeelstation aan de Oude Leedeweg. Het was een gezellige drukke opkomst mede hierdoor. Verder kwamen aan de orde: - Het beheerplan van BTL voor de Groenzoom, in het bijzonder de Bergboezem Berkel. - De belcirkel werd nogmaals nader toegelicht. De bijeenkomst werd afgesloten met een informeel samen zijn.
 
Presentatie beheerplan Groenzoom (april 2016)
Op woensdag 20 april 2016 heeft Ben Groenen van BTL in de voorjaarsbijeenkomst een presentatie gegeven over het beheerplan voor de Groenzoom en in het bijzonder de Bergboezem in Berkel.
 
Brief bestuurlijke afspraken N470 d.d. 22 maart 2016 (maart 2016)
Brief d.d. 22 maart 2016 van de gemeente over bestuurlijke afspraken met de provincie ten aanzien van de N470. Daarin de voor Oude Leede belangrijke afspraak dat de rotonde N470 Oude Leede/Keijzershof de komende 3 jaar ongewijzigd blijft.In die 3 jaar wordt de verkeersstroom gemonitord. Na die periode wordt bekeken of aanpassingen nodig zijn.
 
Publiekselementen Bergboezem Berkel (december 2015)
In de Bergboezem van Berkel wordt voor de bezoekers een aantal informatieve elementen geplaatst.
 
Programma voorlichtingsbijeenkomst Groenzoom d.d. 23 november 2015 (november 2015)
Programma van de voorlichtingsbijeenkomst over het op te richten gebruikersplatform ´de Groenzoom´
 
Projectplan Bergboezem Zuidpolder van Delfgquw en Noord-Zuid verbingding (november 2015)
Het projectplan Bergboezem Zuidpolder van Delfgauw en Noord-Zuidverbinding in ontwerp is vastgesteld. Het projectplan en bijbehorende stukken liggen vanaf 5 november 2015 gedurende 6 weken ter inzage voor zienswijzen
 
Verslag najaarsbijeenkomst d.d. 14 oktober 2015 (november 2015)
Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst kwamen veel onderwerpen aan de orde. - Het Hoogheemraadschap Delfland gaf een presentatie van het ontwerp Bergboezem Zuidpolder van Delfgauw - De gemeente presenteerde het ontwerp van het fietspad door de Zuidpolder tussen de Wilgenweg en de Zuideindseweg (de scholenroute) - Zorgboerderij Buitengewoon lichtte de plannen toe voor samenwerking tussen de BOL en Zorgboerderij Buitengewoon3 - Werd verteld over de mogelijkheid van sneller internet via het KPN buitenproject
 
Wijkschouw 2015 - update 15-10-2015 (oktober 2015)
De actiepunten van de wijkschouw 2015 zijn afgehandeld.
 
Brief Lansingerland d.d. 9-9-2015 over werkzaamheden Molenweg (september 2015)
Brief van de gemeente Lansingerland waarin wordt aangegeven dat de onderhoudswerkzaamheden aan de Molenweg plaatsvinden van 5 t/m 15 oktober 2015
 
Brief d.d. 21 juli 2015 aan de Statenleden van de Provincie Zuid-Holland over het behoud van de rotonde N470 (augustus 2015)
 
Actielijst wijkschouw juni 2015 (juli 2015)
Actielijst wijkschouw 2015
 
Brief Provincie ZH over start aanleg Onderpad (juli 2015)
Start aanleg fietspad Onderpad
 
Verslag gesprek met gemeente en NMP d.d. 29 april 2015 (juli 2015)
Op 29 april 2015 heeft het BOL bestuur gesproken met de gemeente en het Natuur- en Milieuplatform Pijnacker (NMP) over de gevolgen van de aanleg van de Komkommerweg en de aanvullende maatregelen voor Oude Leede.
 
Uitnodiging inloopbijeenkomst werkzaamheden Molenweg (mei 2015)
Brief van de gemeente Lansingerland van bewoners en belanghebbenden met de uitnodiging voor de inloopbijeenkomst over werkzaamheden aan de Molenweg. Deze bijeenkomst vindt plaats op 21 mei 2015, tussen 16.00 en 19.00 uur, in de hal van het gemeentehuis in Bergschenhoek
 
Verslag voorjaarsbijeenkomst 22 april 2015 (mei 2015)
Burgemeester Francisca Ravestein gaf, tijdens deze zeer druk bezochte bijeenkomst, het startsein voor wijktoezicht in Oude Leede. Met de start van het Waarschuwsysteem Oude Leede (WOL), werd de eerste belcirkel in gang gezet. Ook werd aandacht besteed aan de problemen met het trage internet in het gebied. OpenFiber, dat gevestigd is in Delfgauw, gaf daarbij uitleg over de haalbaarheid van een straalverbinding.
 
Staat van wijzigingen bestemmingsplan Lint Oude Leede 2 (maart 2015)
Staat van wijzigingen bestemmingsplan Lint Oude Leede 2
 
Vaststelling bestemmingsplan Lint Oude Leede 2 d.d. 19-02-2015 (maart 2015)
 
Beantwoording zienswijze BOL bestemmingsplan Lint Oude Leede 2 (maart 2015)
Antwoorden gemeente Pijnacker-Nootdorp op de zienswijze die de BOL heeft ingediend op 19 november 2014 op het bestemmingsplan Lint Oude Leede 2
 
Brief gemeente d.d. 27-02-2015 vaststelling bestemmingsplan Lint Oude Leede2 (maart 2015)
Brief van de gemeente Pijnacker-Nootdorp met betrekking tot de vaststelling van bestemmingsplan 'Lint Oude Leede 2".
 
Uitnodiging excursie Bergboezem 7 maart 2015 (maart 2015)
Het Hoogheemraadschap Delfland organiseert op 7 maart 2015 een excursie in Bergboezem Berkel om te laten zien welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en toe te lichten wat er nog te gebeuren staat.
 
Brief van KPN m.b.t. aanleg glasvezelkabel (februari 2015)
Brief van KPN d.d. 25 februari 2015 met reactie op het verzoek om glasvezel aan te leggen naar het verdeelstation in Oude Leede.
 
Brief aan KPN januari 2015 (februari 2015)
Voorbeeld brief om te verzenden aan KPN met het verzoek om glasvezelkabel aan te leggen naar Oude Leede.
 
Tekening straatnamen fietspaden (februari 2015)
Tekening met straatnamen fietspaden in Pijnacker-Nootdorp
 
Straatnamen nieuwe fietspaden (februari 2015)
In 2014 heeft een aantal fietspaden een definitieve naam gekregen. Op deze lijst staan deze namen. De nummers verwijzen naar de locatie op de bijgevoegde kaart.
 
Brief aan KPN 29 januari 2015 (januari 2015)
Brief aan KPN namens de bewoners van Oude Leede met het dringende verzoek om de internetsnelheid te verbeteren door aanleg van glasvezelkabel naar het verdeelstation aan de Oude Leedeweg.
 
Activiteiten Buurthuis (januari 2015)
Activiteiten die in buurthuis 'Het Oude Laarsje' georganiseerd worden.
 
Brief d.d. 3 december 2014 aan gemeente over stand van zaken rotond N470 (december 2014)
Brief d.d. 3 december 2014 aan wethouder J. van Egmond over de stand van zaken ten aanzien van de rotonde N470 Oude Leede/Keijzershof
 
Brief aan de statenleden van de provincie over het handhaven van de rotonde N470 (december 2014)
Brief d.d. 9 december 2014 aan de statenleden van de provincie over het handhaven van de rotonde N470 Oude Leede/Keijzershof
 
Brief aan fracties politieke partijen over buurthuis (december 2014)
Brief d.d. 3 december 2014 aan de fracties van de politieke partijen over het belang van het behoud van het buurthuis voor Oude Leede
 
actiepuntenlijst wijkschouw (december 2014)
Actiepuntenlijst wijkschouw 11 juni 2014
 
Persberichten dreigende sluiting buurthuis (november 2014)
 
Uitnodiging informatieavond 10 december 2014 (november 2014)
 
Brief aan gemeenteraad over voortbestaan buurthuis (november 2014)
Op 3 november 2014 heeft de BOL een brief verzonden aan alle fracties van de gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp over de gevolgen voor het voortbestaan van het buurthuis door 'Integraal accommodatieplan maatschappelijk vastgoed 2014'.
 
Verslag najaarsbijeenkomst 29 oktober 2014 (november 2014)
Tijdens deze zeer druk bezochte bijeenkomst is door Remco Streekstra, wijkagent Westland/wijkteam coördinator en Frans v.d. Bos, cirkelhoofd gesproken over het functioneren van belcircels als buurtpreventie systeem. Willem Jan van Liere van Hoogheemraadschap Delfland en Ronald Gubbens, gemeente Pijnacker gaven een toelichting op de werkzaamheden en ontwikkelingen in de Ruyven-Zuidpolder. Boudewijn van Ardenne (Tauw bv) was aanwezig om vragen over het fietspad dat de Onderweg met Polderweg te beantwoorden. Voorts werd de minibieb Oude Leede officieel onthuld.
 
Verslag wijkschouw d.d. 11 juni 2014 (juli 2014)
Tijdens de wijkschouw op 11 juni 2014 is een groep bewoners in gezelschap van wijkmanager Peter van der Sman langs diverse plekken in Oude Leede gefietst.
 
Verslag voorjaarsbijeenkomst 16 april 2014 (mei 2014)
De Stichting Kabeltelevisie Pijnacker (SKP) was uitgenodigd om mogelijkheden van glasvezelkabel via het drukriool toe te lichten. Matthijs Beke zette de laatste stand van zaken over de Ruimte voor Ruimte uiteen. Vertegenwoordigers van het Hoogheemraadschap Delfland vertelden over de waterstaatkundige werken die uitgevoerd worden in en rond Oude Leede. Hans Zweekhorst, secretaris van de , liet aan de hand van foto's zien welke vogels in het gebied te zien zijn. Bestuursverkiezing: Marleen van den Berg en Ron Soeterbroek waren als aftredende bestuursleden, niet meer herkiesbaar en zijn opgevolgd door Corina van der Ende en Kees Harteveld.
 
HGOP lezing 6 mei 2014 Willem II koning en de kunst (april 2014)
Het Historisch Genootschap Oud-Pijnacker (HGOP) organiseert op dinsdag 6 mei 2014 een lezing in de vestiging Pijnacker van de Bibliotheek Oostland. De heer drs. Sander Paarlberg, conservator van het Dordrechts Museum verzorgt dan een lezing over koning Willem II en zijn kunstcollectie.
 
Nieuwsbrief 42 voorjaarsbijeenkomst 16 april 2014 (april 2014)
Uitnodiging voor de jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst op woensdag 16 april 2014, 20.00 uur in buurthuis Het Oude Laarsje
 
Slotsymposium Ruimte voor Ruimte 14 februari 2014 (februari 2014)
Twee projecten Ruimte voor ruimte in de gemeente Pijancker-Nootdorp, Lint Oude Leede en de Katwijkerbuurt, zijn bijna afgerond. Tijdens het slotsymposium Ruimte voor ruimte op 14 februari vierde de gemeente dit moment.
 
Ontsluiting Oude Leede (februari 2014)
Brief d.d. 12 februari 2014 aan de gemeenteraadsleden van de gemeente Pijnacker-Nootdorp waarin aandacht wordt gevraagd voor een goede bereikbaarheid van Oude Leede.
 
Tijdelijke subsidieregeling achterpadverlichting (januari 2014)
Tijdens de wintermaanden slaan inbrekers vaker toe omdat ze in het donker ongezien hun werk kunnen doen. De gemeente heeft een tijdelijke subsidieregeling in het leven geroepen voor het aanschaffen van een buitenlamp, een armatuur met geïntegreerde bewegingssensor.
 
zienswijze voorontwerpbestemmingsplan Lint Oude Leede 2 (januari 2014)
Betreft: Voorontwerpbestemmingsplan Lint Oude Leede 2 Datum: 6 januari 2014
 
Brief gemeente dd 15-12-2010 over mogelijk opheffen rotonde N470 (december 2013)
Op 15 december 2010 ontvingen bewoners van Oude Leede en Keijzershof een brief van de verkeerswethouder J. van Egmond, gemeente Pijnacker-Nootdorp, over de mogelijke opheffing van de rotonde Oude Leede/Keijzershof N470.
 
Ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie Pijnacker-Nootdorp 2040 (december 2013)
Betreft: Ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie Pijnacker-Nootdorp 2040 Datum: 15 december 2013
 
Verslag najaarsbijeenkomst 16 oktober 2013 (oktober 2013)
Tijdens deze bijeenkomst heeft de heer Perrels van de Stichting Kabeltelevisie Pijnacker (SKP) de stand van zaken van de (on)mogelijkheden om glasvezelkabel aan te leggen toegelicht. Else Boutkan van Energiek Pijnacker-Nootdorp heeft gesproken over maatregelen om het energiegebruik terug te dringen. Cees van der Ende heeft een presentatie gegeven over het gebruik van de AED en de opzet van Hartveilig wonen.
 
Verslag voorjaarsbijeenkomst 17 april 2013 (juli 2013)
Tijdens de voorjaarsbijeenkomst werd een presentatie gegeven over de ontwikkeling van de Bergboezem. Vervolgens gaf de Stichting Kabeltelevisie Pijnacker (SKP) uitleg over de mogelijkheid om digitale tv, internet en tv via glasvezelkabel naar Oude Leede te brengen. Via een mailing wordt geïnventariseerd in welke mate er interesse is. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken aan de SKP. Daarnaast zijn het financieel- en secretarieel jaarverslag 2012 vastgesteld. Bestuurssamenstelling: Gerrit Jaspers is, wegens drukke werkzaamheden, tussentijds afgetreden en niet meer herkiesbaar. Het bestuur van de BOL is op zoek naar een nieuw bestuurslid.
 
Brief aan gemeente 01-11-2012 bestemmingsplan N470 (november 2012)
Brief aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp met zienswijze BOL inzake voorontwerpbestemmingsplan N470
 
Verslag najaarsbijeenkomst 31 oktober 2012 (november 2012)
Tijdens deze bijeenkomst hebben Arjo en Marinel Buijs een presentatie gegeven over hun plannen voor Zorgboerderij 3 aan de Zuideindseweg 82A. Ook was Jan Duijndam aanwezig voor een toelichting op zijn biologisch dynamische boerderij Hoeve Biesland en zijn plannen voor het realiseren van een koeientuin. Cas Pannekoek gaf update over de stand van zaken Bergboezem. En Cock van der Ploeg presenteerde een overzicht van de activiteiten die in de afgelopen 10 jaar zijn opgezet in het buurthuis. Cok van der Berg heeft een aantal foto's gemaakt die een impressie van deze avond gegeven.
 
Actiepuntenlijs wijkschouw 2012 (juli 2012)
Naar aanleiding van de wijkschouw van 20 juni 2012 heeft wijkmanager Peter van der Sman deze actiepuntenlijst opgesteld.
 
Petitie windmolens (mei 2012)
Petitie platform 'Duurzaam kan zoveel beter' tegen 5 windturbines langs de N470 petitie
 
Duurzaam is zoveel beter (mei 2012)
Rapport Duurzaam is zoveel beter waarin duidelijk wordt gemaakt waarom het platform 'Duurzaam is zoveel beter' tegen het plan is om vijf grote industriele windmolens te plaatsen langs de N470.
 
Verslag voorjaarsbijeenkomst 16 april 2012 (mei 2012)
Tijdens de voorjaarsbijeenkomst waren de politie en vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig om voorlichting te geven over veiligheid. Gediscussieerd werd over onveilige situaties in Oude Leede, wat men zelf kan doen om dat te voorkomen en hoe te handelen als er zo'n situatie ontstaat. De voorzitter gaf een korte samenvatting van wat er zoal in de Oude Leede gebeurt en er was een presentatie van het bedrijf Smaakparcours. Daarnaast zijn het financieel- en secretarieel jaarverslag 2011 vastgesteld en vonden bestuursverkiezingen plaats. Cok van der Berg heeft een aantal foto's van deze bijeenkomst gemaakt.
 
Uitnodiging voorjaarsbijeenkomst en secretarieel jaarverslag 2011 (maart 2012)
Wij nodigen u van harte uit voor de voorjaarsbijeenkomst van de Bewonersvereniging Oude Leede op Maandag 16 april 2012, om 20.00 uur in Buurthuis 't Oude Laarsje. Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle inwoners van Oude Leede. Bij deze uitnodiging is het secretarieel jaarverslag van 2011 gevoegd. De gemeente en de politie zijn aanwezig om alles te vertellen over Veiligheid in en om de woning.
 
Brief aan gemeente 13.02.2012 HOP (februari 2012)
Gebleken is dat de Homo Ontmoetingsplaats (HOP) Ruyven zich heeft uitgebreid tot een groter gebied dan de gedoogzone. Door deze uitbreiding voelen andere gebruikers beperking bij het gebruik van het fietspad land de parallelweg. Voor omwonenden is zelfs een onveilige en zeer onwenselijke situatie ontstaan.
 
Brief aan gemeente 14.09.2011 afsluiting OL (februari 2012)
Verzoek aan wethouder mevrouw Van Egmond om gesprek over de mogelijke alternatieven voor de aansluiting van Oude Leede op de N470
 
Najaarsbijeenkomst 2 november 2011 (november 2011)
Tijdens de bijeenkomst van 2 november 2011 is een korte toelichting gegeven door wethouder Van Staalduine op de stand van zaken t.a.v. de mogelijke afsluiting van de N470-rotonde bij Oude Leede en over de Ruimte voor Ruimte regeling. Er is een boekje gemaakt waarin interviews zijn opgenomen met deelnemers. Een exemplaar hiervan is tijdens de vergadering aangeboden aan de voorzitter en de deelnemers. Daarnaast heeft Matthijs Beke gesproken over de stand van zaken t.a.v. de ontwikkeling van het gebied Bijdorp de Hoek (gelegen tussen de Ackerdijk en de Molendijk. besproken. De avond werd afgesloten door Jan Wentelaar met een schitterende fotopresentatie over Pijnacker. Bekijk de foto's op de fotopagina van deze site.
 
Verslag fietsronde 28 september 2011 (oktober 2011)
Naar aanleiding van de fietsronde van 28 september 2011 heeft wijkmanager Peter van der Sman dit verslag met de gemaakte opgesteld.
 
Actiepuntenlijst buurtbijeenkomst 28 juni 2011 (juli 2011)
Naar aanleiding van de buurtbijeenkomst van 28 juni 2011 heeft wijkmanager Peter van der Sman deze actiepuntenlijst opgesteld.
 
Buurtbijeenkomst 28 juni 2011 (juli 2011)
Naar aanleiding van de buurtbijeenkomst van 28 juni 2011 heeft wijkmanager Peter van der Sman een korte samenvatting van de bijeenkomst en een actiepuntenlijst opgesteld.
 
Reactie Provincie Zuid Holland ontsluiting Oude Leede op N470 (juni 2011)
Ontsluiting Oude Leede op N470. Op 28 mei 2011 stuurde u mij een brief met betrekking tot de ontsluiting van Oude Leede op de N470. U geeft daarin aan dat u bezwaren heeft tegen de voorkeursoplossing van de gemeente Pijnacker Nootdorp voor de aansluiting van de Komkommerweg.
 
Brief aan gedeputeerde zh (juni 2011)
Als gedeputeerde voor verkeer, leggen wij u graag een verkeerssituatie voor in Oude Leede. De Bewonersvereniging Oude Leede (BOL) is een actieve bewonersvereniging met een groot aantal leden in het gebied Oude Leede, een buurtschap dat deel uit maakt van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Wij streven ernaar om de belangen van de bewoners in Oude Leede op zo’n breed mogelijke wijze te behartigen. Eén belang daarvan is, de bereikbaarheid van de Oude Leede.
 
Voorjaarsbijeenkomst 2011 (mei 2011)
Tijdens de bijeenkomst van 20 april 2011 werden de plannen rondom de mogelijke afsluiting van de N470-rotonde bij Oude Leede besproken. Daarnaast werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld, vonden de bestuursverkiezingen plaats en werd het secretarieel jaarverslag 2010 goedgekeurd. Bekijk de foto's op de fotopagina van deze site.
 
Nieuwsbrief 35 (april 2011)
Uitnodiging voor de voorjaarsbijeenkomst van Bewonersvereniging Oude Leede op 20 april 2011.
 
Secretarieel jaarverslag 2010 (april 2011)
Een overzicht van het bestuur en alle activiteiten van Bewonersvereniging Oude Leede in 2010.
 
Mogelijke afsluiting Oude Leede van rotonde Keijzershof (januari 2011)
In een brief van 15 december 2010 schrijft verkeerswethouder J.S. van Egmond dat de Oude Leede mogelijk niet meer rechtstreeks op de N470 kan komen via rotonde Keijzershof, maar via de parallelweg naar de rotonde Tuindershof moet rijden om daar op de N470 te kunnen. De BOL maakt een afspraak voor overleg op 24 januari en stuurt vooruitlopend op dat gesprek alvast een brief met bezwaren en opmerkingen.
 
Nieuwsbrief 34 (december 2010)
Een eindejaarsgroet van BOL aan alle bewoners van Oude Leede.
 
Najaarsbijeenkomst 2010 (november 2010)
Op 27 oktober stelt de nieuwe kernwethouder van Oude Leede, de heer van Staalduine, zich voor. Matthijs Beke en Annemarieke Wamsteeker vertellen de stand van zaken van Ruimte voor Ruimte in Lint Oude Leede. En wijkmanager Peter van der Sman vertelt meer over o.a. de wijkschouw een leefbaarheidsmonitor. Bekijk hier de foto's van deze bijeenkomst.
 
Nieuwsbrief 33 (november 2010)
Uitnodiging voor de najaarsbijeenkomst van Bewonersvereniging Oude Leede op 27 oktober 2010.
 
Wijkschouw 12 juli 2010 (juli 2010)
Naar aanleiding van de wijkbijeenkomst, die op 28 juni 2011 in het buurthuis plaatsvond, heeft wijkmanager Peter van der Sman een actiepuntenlijst opgesteld. Deze lijst (actielijst wijkschouwen 2011, Oude Leede/Zuidpolder) kunt u lezen op de website van de gemeente.
 
Nieuwsbrief 32 (mei 2010)
Uitnodiging voor alle leden voor de viering van het 10-jarig bestaan van Bewonersvereniging Oude Leede op 26 juni met een fietstocht en barbecue.
 
Voorjaarsbijeenkomst 2010 (april 2010)
Op 12 april vierde de BOL haar 10-jarig bestaan in het gezelschap van de burgemeester. Aftredend voorzitter Cock van der Ploeg kreeg een lintje voor zijn verdiensten.
 
Secretariaal jaarverslag 2009 (maart 2010)
Een overzicht van het bestuur en alle activiteiten van Bewonersvereniging Oude Leede in 2009.
 
Nieuwsbrief 31 (maart 2010)
Uitnodiging voor de voorjaarsbijeenkomst op 12 april 2010 waarin we samen met Burgemeester Buddenberg terugkijken op 10 jaar BOL onder het genot van een hapje en drankje. Ook zijn voorzitter Cock van der Ploeg en bestuurslid Bert van Paassen aftredend en worden het secretarieel en financieel jaarverslag over 2009 besproken.
 
Voorontwerp Ruyven-Zuidpolder (december 2009)
De BOL heeft naar aanleiding van het aangepaste voorontwerp bestemmingsplan Ruyven-Zuidpolder van de gemeente Pijnacker-Nootdorp haar zienswijze ingediend.
 
Najaarsbijeenkomst 2009 (november 2009)
Verslag van de najaarsbijeenkomst van Bewonersvereniging Oude Leede d.d. 4 november 2009 in het buurthuis het Oude Laarsje met een presentatie van Natuurmonumenten over Ackerdijk en omgeving.
 
Nieuwsbrief 29 (oktober 2009)
Uitnodiging voor de najaarsbijeenkomst op 4 november 2009 met het mer info over de Ackerdijk en de Schieveense polder en de rol van Natuurmonumenten daarin.
 
Geactualiseerde actiepuntenlijst wijkschouw 2009 (juli 2009)
Op 19 mei 2009 vond de jaarlijkse wijkschouw in de Oude Leede plaats, vind hier de geactualiseerde actiepuntenlijst van 4 juli 2009.
 
Bezoek Commissaris van de Koningin (juni 2009)
Woensdagmiddag 10 juni 2009 heeft de heer J. Franssen, Commissaris van de Koningin, samen met de heer A.M. van der Meulen, programmamanager Groenblauwe Slinger, op eigen verzoek een informeel bezoek gebracht aan Oude Leede.
 
Wijkschouw 19 mei 2009 (mei 2009)
Op 19 mei heeft wijkmanager Peter van der Sman met enkele bewoners van de Oude Leede de wijkschouw uitgevoerd waaruit een actiepuntenlijst is voortgekomen.
 
Voorjaarsbijeenkomst 2009 (april 2009)
Verslag van de bijeenkomst op 22 april 2009 met presentaties van het Hoogheemraadschap van Delfland over de bergboezem en het nieuwe gemaal in de Zuidpolder van Delfgauw en de bergboezem in de polder van Berkel. Ook zijn er bestuursverkiezingen en worden het secretarieel en financieel jaarverslag over 2008 besproken.
 
Nieuwsbrief 28 (maart 2009)
Uitnodiging voor de voorjaarsbijeenkomst op 22 april 2009 met het Hoogheemraadschap van Delfland en de bestuursverkiezingen.
 
Resultaten snelheidsdisplay (maart 2009)
Van 11 november 2008 tot en met 10 maart 2009 heeft ter hoogte van de Oude Leedeweg nr. 129 een snelheidsdisplay gehangen. Lees hier de resultaten van de metingen.
 
Secretariaal jaarverslag 2008 (januari 2009)
Secretarieel jaarverslag 2008 van de Bewonersvereniging Oude Leede (BOL)
 
Nieuws van de wijkmanager (december 2008)
Bijgaand het laatste nieuws over o.a. verkeer, riolering en vreugdevuur van Wijkmanager Peter van der Sman, naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst van 3 november jl.
 
Najaarsbijeenkomst 2008 (november 2008)
Verslag van de najaarsbijeenkomst van 3 november 2008 in het buurthuis het Oude Laarsje met gasten wethouder Ben de Vries, wijkagent Bas Horvath en Theo van Harn van het historisch genootschap.
 
Nieuwsbrief 26 (oktober 2008)
Uitnodiging voor de najaarsbijeenkomst op 3 november. De nieuwe wethouder en nieuwe wijkagent komen kennismaken met de Oude Leede en het Historisch Genootschap Pijnacker zal meer vertellen over de geschiedenis van de gemeente.
 
Overleg verkeersmaatregelen gemeente (oktober 2008)
Op 13 oktober was er overleg tussen BOL en wijkcoördinator Peter van de Sman met zijn collega van Verkeer Frits Groenendijk van de gemeente.
 
Doorbraak fiscale onduidelijkheid ‘Ruimte voor Ruimte’ (juli 2008)
“Overeenstemming maakt compensatie mogelijk” Onlangs hebben Flynth adviseurs en accountants en Bloemendaal-Ruigrok Accountants en Adviseurs overeenstemming bereikt met de Zelastingdienst over de gevolgen bij toepassing van de regeling ‘Ruimte voor Ruimte’ voor agrarische ondernemers die gebruik kunnen maken van de landbouwvrijstelling.
 
Inspraak 'Overgauwseweg moet open blijven' (juni 2008)
Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte van 10 juni 2008 heeft voorzitter Cock van der Ploeg de mening van de BOL vertolkt.
 
Petitie en handtekeningen 'Overgauwseweg moet open blijven' (juni 2008)
BOL (Bewonersvereniging Oude Leede) en HOOPEN (Bewonersvereniging Houd Overgauwseweg Open)hebben samen op 5 juni een petitie met 580 handtekeningen ingediend bij de gemeente.
 
Voorjaarsbijeenkomst 2008 (april 2008)
Verslag van de bijeenkomst op 10 april.
 
Inspraak 'Bestemmingsplan Lint Oude Leede' (april 2008)
In de vergadering van Commissie Ruimte van 8 april heeft voorzitter Cock van der Ploeg het zegje van de BOL gedaan over de gang van zaken.
 
Nieuwsbrief 25 (april 2008)
Uitnodiging voor de voorjaarsbijeenkomst op 10 april 2008. U kunt nu al uw vragen over regelgeving en handhaving met betrekking tot het milieu ter plekke stellen aan de afdeling Milieu van de gemeente Pijnacker. De contributie kunt u op deze avond ook voldoen én er vinden bestuursverkiezingen plaats.
 
Brief inspraak Ontwerp Bestemmingsplan Lint Oude Leede (januari 2008)
Op 16 januari 2008 heeft de BOL haar reactie op het Ontwerp Bestemmingsplan Lint Oude Leede ingediend.
 
Nota van beantwoording VO Lint Oude Leede (december 2007)
De nota van beantwoording van de gemeente naar aanleiding van de reactie van BOL op het Voorontwerp Bestemmingsplan Lint Oude Leede welke in juli 2007 is ingediend.
 
Najaarsbijeenkomst 2007 (oktober 2007)
Verslag van de najaarsbijeenkomst op 18 oktober 2007 waarbij agrarische Natuur Vereniging Vockestaert een presentatie geeft over haar bezigheden in Midden Delfland.
 
Nieuwsbrief 23 (oktober 2007)
Uitnodiging voor de bijeenkomst op 18 oktober waar Natuur Vereniging Vockestaert een presentatie zal geven over hun activiteiten. Daarnaast is het weer tijd voor de contributiebetaling voor 2007 en is er na afloop gelegenheid tot het bekijken van foto's van het buurtfeest.
 
Brief inspraak Voorontwerp Bestemmingsplan 2007 (juli 2007)
Op 23 juli heeft de BOL haar reactie op het Voorontwerp Bestemmingsplan Lint Oude Leede ingediend.
 
Extra bijeenkomst 2007 (juli 2007)
Verslag van de extra bijeenkomst van Bewonersvereniging Oude Leede op 18 juli 2007 over het voorontwerp Bestemmingsplan Lint Oude Leede en alles wat er bij komt kijken.
 
Nieuwsbrief 22 (juli 2007)
Uitnodiging voor de bijeenkomst op 18 juli die in het teken staat van inspraak ten behoeve van het Voorontwerp Bestemmingsplan Lint Oude Leede en de financiële en fiscale gevolgen van deelname aan Ruimte voor Ruimte.
 
Vergadering Commissie Ruimte 12 juni 2007 (juni 2007)
Op de openbare vergadering van de commissie Ruimte is ingesproken door de BOL. Klik hier voor de notulen van de gemeente. Lees ook de ingezonden brief van de BOL.
 
Voorjaarsbijeenkomst 2007 (april 2007)
Een verslag van de bijeenkomst op 16 april waarbij wethouder Van der Kraan uitleg gaf over alle lopende plannen in en rondom gebied Oude Leede.
 
Secretarieel jaarverslag 2006 (april 2007)
Een overzicht van alle activiteiten en wetenswaardigheden van Bewonersvereniging Oude Leede in 2006.
 
Nieuwsbrief 21 (maart 2007)
Nieuwsbrief en uitnodiging voor de Voorjaarsbijeenkomst op 16 april.
 
Brief inspraak Hoogspanningsmasten (februari 2007)
Brief van de BOL van 2 februari aan Inspraakpunt Randstad 380 ten bezwaar tegen geplande hoogspanningsmasten.
 
Margrietschool (januari 2007)
Hier kunt u tekeningen vinden van de 8 appartementen in de Margrietschool aan de Oude Leedeweg 62.
 
Nieuwsbrief 2: Ruimte voor Ruimte in Oude Leede (november 2006)
Klik hier om de pdf te bekijken.
 
Najaarsbijeenkomst 2006 (oktober 2006)
Een verslag van alle besproken onderwerpen van de bijeenkomst op 18 oktober waaronder de appartementen in de Margrietschool en Rob van Zijl over de Molen de Valk.
 
Nieuwsbrief 20 (oktober 2006)
Nieuwsbrief en uitnodiging voor de Najaarsbijeenkomst op 18 oktober.
 
Nieuwsbrief 1: Ruimte voor Ruimte in Oude Leede (augustus 2006)
Klik hier voor de nieuwsbrief als pdf.
 
Zienswijze Ruyven-Zuidpolder (augustus 2006)
De BOL heeft naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan Ruyven-Zuidpolder van de gemeente Pijnacker-Nootdorp haar zienswijze ingediend.
 
Voorjaarsbijeenkomst 2006 (april 2006)
Een verslag van alle besproken onderwerpen van de voorjaarsbijeenkomst van 24 april 2006.
 
Secretarieel jaarverslag 2005 (april 2006)
Download file
 
Nieuwsbrief 19 uitgave 2 (april 2006)
Download file
 
Verslag najaarsbijeenkomst (januari 2006)
Verslag van de najaarsbijeenkomst van de Bewonersvereniging Oude Leede (BOL) d.d. 24 oktober 2005 Download file
 
Nieuwsbrief 19 uitgave 1 (december 2005)
Download file
 
Bezoek PVDA Oude Leede 26 sept 2005 (oktober 2005)
Leden van de PVDA Tweede Kamerfractie, van de Haagse gemeenteraad en van de plaatselijke PVDA hebben een bezoek gebracht aan ons gebied met het thema 'mensenwerk in het landelijk gebied' .
 
Nieuwsbrief 18 (oktober 2005)
Download file
 
Toekomstvisie (oktober 2005)
Toekomstvisie van Oude Leede
 
Nieuwsbrief 17 (juli 2005)
Aankondiging van de BOL-Toekomstvisie en oproep tot inspraak van de bewoners.
 
Voorjaarsbijeenkomst 18 april 2005 (april 2005)
Voorzitter Cock van der Ploeg opent de bijeenkomst door iedereen welkom te heten. Voor iedereen is een klein gebakje met het getal 5 erop, omdat de BOL op dit moment al weer 5 jaar bestaat!
 
Nieuwsbrief nr. 16 (april 2005)
9 april 2005
 
Nieuwsbrief nr. 15 (februari 2005)
 
Nieuwsbrief nr. 14 (december 2004)
Download file
 
Nieuwsbrief nr. 13 (oktober 2004)
oktober 2004
 
Secretarieel jaarverslag 2003-2004 (mei 2004)
Secretarieel jaarverslag 2004 Bewonersvereniging Oude Leede Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Bewonersvereniging Oude Leede tussen april 2003 en april 2004.
 
Nieuwsbrief nr. 12 (april 2004)
13 april 2004
 
Nieuwsbrief nr. 11 (maart 2004)
22 maart 2004
 
Nieuwsbrief nr. 10 (december 2003)
Vierde jaargang, 22 december 2003
 
Verslag Najaarsbijeenkomst (oktober 2003)
Najaarsbijeenkomst 13 oktober 2003
 
Nieuwsbrief nr. 9 (september 2003)
Vierde jaargang, september 2003
 
Verslag Voorjaarsbijeenkomst (april 2003)
14 april 2003 Voorjaarsbijeenkomst BOL
 
Secretarieel jaarverslag 2002-2003 (april 2003)
Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Bewonersvereniging Oude Leede tussen april 2002 en maart 2003.
 
Nieuwsbrief nr. 8 (april 2003)
Vierde jaargang, april 2003
 
Verslag Najaarsbijeenkomst (oktober 2002)
Waarbij brandweer, politie én onze kernwethouder aanwezig zijn...
 
Nieuwsbrief nr. 7 (oktober 2002)
Derde jaargang, oktober 2002
 
Verslag Voorjaarsbijeenkomst (april 2002)
Het bestuur heeft met kernwethouder Leo Suyker gesproken en het Hoogheemraadschap is op bezoek om te spreken over de plannen wat betreft waterbeheersing
 
Nieuwsbrief nr. 6 (april 2002)
Derde jaargang, 6 april 2002
 
Secretarieel Jaarverslag 2001-2002 (april 2002)
Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Bewonersvereniging Oude Leede tussen april 2001 en maart 2002.
 
Verslag Ledenvergadering (oktober 2001)
 
Nieuwsbrief nr. 5 (oktober 2001)
Tweede Jaargang, 18 oktober 2001
 
Verslag bijeenkomst (december 2000)
Is er nog toekomst voor ondernemers in de Oude Leede?
 
Verslag Ledenvergadering (september 2000)
Gesprek met Provincie over Groen-blauwe slinger
 
Verslag Ledenvergadering (mei 2000)
Wethouders klappen uit de school in Oude Leede
 
Stuur mail over deze website naar: webmaster@oudeleede.nl