Oude Leede

Home > Bewonersvereniging > ...<$ MTCategoryLabel$>

Bewonersvereniging

Uitslag Internet Enquete 2017

Resultaten enquete upgrade internet Oude Leede 2017

Resultaten enquête upgrade internet Oude Leede

Algemeen
In april 2017 heeft KPN de straalzender geactiveerd waardoor sneller internet in Oude Leede mogelijk werd voor alle woningen die op de verdeelkast aan de Oude Leedeweg, ter hoogte huisnummer 39, zijn aangesloten.

Om na te gaan of de internetsnelheid nu voldoende is, is een enquête opgesteld die online ingevuld kon worden.
Uitnodigingen om deel te nemen aan deze enquête zijn gezonden aan de 140 BOL-leden die gebruik maken van deze verdeelkast. 82 Leden hebben de enquête bekeken, waarvan 60 de vragenlijst volledig of gedeeltelijk hebben ingevuld. Enkelen hebben per e-mail aangegeven dat het niet lukte de vragen in te vullen. Van de overigen is niet duidelijk waarom de enquête niet ingevuld is.

Providers
Ruim 85% van de respondenten, die de enquête hebben ingevuld, is inmiddels aangesloten op het snellere internet. Het merendeel (79%) heeft KPN als provider.

Snelheid
Op vrijwel alle adressen is de snelheid is. Daarbij geldt nog steeds dat deze afneemt naarmate men verder van het verdeelstation vandaan woont.
Voor de goede orde is voor alle aansluitingen op de verdeelkast de postcode check gedaan via https://www.kpn.com/internet/speedtest.htm. Daaruit kwam naar voren dat er grote verschillen zijn tussen aangrenzende woningen op enkele locaties aan de Wilgenweg, Oude Leedeweg en Onderweg.

KPN was in april 2017 voorzichtig met het aangeven de maximaal haalbare snelheid. Via de postcode check op de KPN-website was te volgen dat de snelheid regelmatig naar boven werd aangepast.

Inmiddels heeft KPN, zonder het abonnementsgeld te verhogen, de downloadsnelheid opgewaardeerd heeft van 20Mb/s naar 40 Mb/s. De upload snelheid is 4Mb/s. Een mooi gebaar.

In werkelijkheid ligt de download snelheid (gemeten via speedtest.nl) voor 43% onder de 20Mb/s. Voor 68% blijft die onder de 40Mb/s.
Op vrijwel alle adressen blijft de werkelijke snelheid aanzienlijk achter op de maximaal haalbare. Klik op staafdiagram of op kaart Oude Leede voor het verschil tussen haalbare en werkelijke snelheid.

Tevredenheid
Wat de snelheid betreft, heeft 60% van de respondenten aangegeven tevreden te zijn. Daarbij kan opgemerkt worden dat, als je minder dan 2Mb/s gewend was, 15 Mb/s al een enorme verbetering is.
Het merendeel van de respondenten (68,3%) is tevreden over de communicatie over de internet upgrade.

Klachtenafhandeling
Een aantal respondenten heeft zich met klachten gemeld bij de provider. Daarvan gaf 50% aan dat deze naar tevredenheid afgehandeld zijn.
16% Was niet tevreden omdat: de klacht nog niet is opgelost, er niets met de klacht is gedaan, de internetverbinding ondermaats blijft ondanks pogingen om die te verbeteren en omdat afspraken niet zijn nagekomen.

Gebruik internet
Veel bewoners gebruiken internet o.a. voor het opzoeken van informatie (77%), interactieve tv (68%), werk (63%), shoppen (48%) en hobby’s (42%).Veel bewoners gebruiken internet voor het werk, opzoeken van informatie, interactieve tv, shoppen en hobby’s.

Voor bijna 65% van de respondenten is de snelheid voldoende hiervoor. Voor 33% is dat niet het geval.
Wat de onvoldoende snelheid betreft, is door diverse respondenten een nadere toelichting gegeven zoals: dat het systeem te traag is voor interactieve tv, dat werken op afstand niet mogelijk is, grote bestanden verzenden en ontvangen lastig is en dat de verbinding hapert bij gebruik door meerdere personen tegelijk (tv-kijken en op laptop werken). Ook een wisselende snelheid wordt als probleem ervaren.

Opmerkingen tot slot
In het algemeen is er tevredenheid maar mag er nog wel iets gebeuren:
- Het zou goed zijn als de internetsnelheid, waarvoor betaald wordt, ook wordt gehaald.
- De provider zou automatisch een discount moeten geven als de abonnementssnelheid niet gehaald wordt.
- De sterk wisselende snelheid op sommige adressen moet worden aangepakt

Laatste ontwikkeling
Sinds begin september 2017 heeft KPN de optie 4-G buitengebied. Deze kan worden aangevraagd door KPN-abonnees in buitengebieden die (volgens de KPN-postcode check) een internetsnelheid van 15Mb/s of minder hebben.
Voor anderen kost dit abonnement € 39, -- per maand.

Acties naar aanleiding van de enquête:
- KPN is verzocht het achterblijven van de werkelijke snelheid t.o.v. die volgens de postcode check mogelijk is, te onderzoeken en op te lossen. Vooral op locaties waar dat verschil 50% of meer is.
- KPN, gemeente en provincie benaderen om ervoor te zorgen dat voor alle bewoners voldoende internet snelheid gerealiseerd wordt. Daarbij wordt aangegeven dat een goede internetverbinding onontbeerlijk is en wordt gepleit voor de aanleg van glasvezelkabel.

Laatst gewijzigd op woensdag 29 november 2017

Stuur mail over deze website naar: webmaster@oudeleede.nl